Kokoa oma hallituksesi
Eräiden hallituskoalitioiden ennustettuja paikkamääriä
Kuva: Filip van Laenen