Kokoomuksen ennustettujen paikkojen todennäköisyysjakauma kolmen viime kuun mittausten perusteella
Vaalit 2015Ennusteen mediaani95 % luottamusväli
Kokoomus363830–40
Kokoomuksen ennustettujen paikkamäärien todennäköisyysjakauma
Kuva: Filip van Laenen