SDP:n ennustettujen paikkojen todennäköisyysjakauma kolmen viime kuun mittausten perusteella
Vaalit 2015Ennusteen mediaani95 % luottamusväli
SDP344438–48
Sdp:n ennustettujen paikkamäärien todennäköisyysjakauma
Kuva: Filip van Laenen