Eduskunnan lainsäädäntöprosessi alkaa joko hallituksen esityksestä, kansanedustajan aloitteesta, tai 50 000 kansalaisen allekirjoittamasta kansalaisaloitteesta. Täysistunnossa tapahtuvan alustavan lähetekeskustelun päätteeksi aloite lähetetään valittuun valiokuntaan valmisteltavaksi, joka valmistaa asiasta mietinnön.

Eduskunta äänestää aloitteista kahdessa osassa. Kun valiokunta on saanut valmiiksi mietintönsä, käydään sen ensimmäisessä täysistuntokäsittelyssä yleiskeskustelu, jonka jälkeen lakiehdotus käsitellään yksityiskohtaisemmin. Tällöin eduskunta äänestää valiokunnan mietinnöstä poikkeavista ehdotuksista siihen sisällytettäväksi. Lakialoitteen toisessa täysistuntokäsittelyssä äänestetään ensimmäisessä käsittelyssä muodostetun lakitekstin hyväksymisestä, eikä sen sisältöön enää tehdä muutoksia. Toisessa käsittelyssä eduskunta voi myös hyväksyä lausumia eli kannanottoja, joilla hallitukselta vaaditaan halutunlaista toimintaa hyväksytyn lain suhteen.

Eduskunnan reaaliaikaiset päätökset sekä valiokuntien mietinnöt tulossa sivustolle pian!