Perussuomalaisten jatkuva kannatusnousu mittauskeskiarvossa nostaa edelleen puolueen ennustettua paikkamäärää. Kokoomuksen laskujohtoinen trendi jatkuu.

Maaliskuun eduskuntavaaliennusteen arvioidut paikkamäärät
Kuva: Filip van Laenen

Vaikka hallitus ja sote-uudistus kaatuivatkin perjantaina ja hektinen poliittinen draama kultivoi itse kunkin politiikan seuraajan makunystyröitä, on hyvä pitää huomio myös pidemmän aikavälin kannatustrendeissä. On siis aika Databyron kuukausittaiselle eduskuntavaaliennusteelle – toiseksi viimeiselle ennen huhtikuun 14. päivän eduskuntavaaleja.

Maaliskuun ennusteessa kevään aikana tutuksi käyneet kehityskulut saavat jatkoa. Perussuomalaisten koko kevään noussut keskiarvokannatus näkyy jälleen muutaman paikan ennustettuna lisäyksenä. Samoin erityisesti viimeiset viikot eri mittauksissa laskusuhdanteessa ollut kokoomus jatkaa asemiensa hienoista menetystä.

Maaliskuussa ennuste ynnäytyi täyteen 200 paikkaan

Jälleen edelliseen ennusteeseen verrattuna tapahtuneet muutokset mahtuvat helposti 95 % luottaumsvälin sisään, eikä yksittäisten lukujen lyhyen aikavälin muutosta kannata tuijottaa absoluuttisen orjallisesti.

Tarkastellessa kolmen tähän mennessä Databyron julkaiseman ennusteen välisiä muutoksia, huomataan selkeämmin myös paikkamäärien kehityskulut. Kuten yllä jo osin todettua, selkein lasku kevään mittaan on kokoomuksen ennustetussa paikkamäärässä. Isoin nousu taas perussuomalaisilla.

Yllä esitetystä kuvaajasta on helppo myös havaita suomalaisen politiikan niin kutsuttu “hollantilaistuminen”, eli puoluekentän sirpaloituminen. Muutaman suuren puolueen sijaan kentällä on yhä useampi keskisuuri puolue. Databyro käsitteli ilmiötä aiemmin täällä.

Samoin ennustettujen paikkamäärien visualisointi havainnollistaa hyvin sitä, miten keskustapuolue hyötyy nykyisestä vaalijärjestelmästä erityisesti vihreiden kustannuksella. Databyron koostaman mittauskeskiarvon perusteella mainitun kahden puolueen kannatusero on nykyisellään vain noin prosenttiyksikkö, mutta ero ennustetuissa paikoissa on lähes kymmenen keskustan eduksi

Yksittäiseen lukuun typistetty informaatio ei kuitenkaan lopulta kerro koko tarinaa. Hedelmällistä onkin tarkastella sitä, miten kokoomuksen ja perussuomalaisten ennustettujen paikkojen todennäköisyysjakaumat ovat käyttäytyneet.

Mielekkäämpi tapa tarkastella muutoksia lieneekin ajatella valitun puolueen, tässä perussuomalaisten, paikkamäärähaarukan siirtyneen kevään mittaan ylöspäin. Lisäksi on havaittavissa, että kyseinen paikkojen todennäköisyysjakauma on perussuomalaisen osalta leventynyt tammikuun ja maaliskuun ennusteen välillä – 13–22 paikasta 20–32 ennustetun paikan 95 % luottamusväliin.

Perussuomalaisten ennustettujen paikkojen todennäköisyysjakauma tammikuussa
Perussuomalaisten ennustettujen paikkojen todennäköisyysjakauma tammikuussa
Perussuomalaisten ennustettujen paikkojen todennäköisyysjakauma maaliskuussa
Perussuomalaisten ennustettujen paikkojen todennäköisyysjakauma maaliskuussa

Tämä kielii osaltaan siitä, että kannatus on muuttunut ja vielä mukana olevat vanhemmat mittaukset olisivat merkinneet hieman pienempää ennustettua paikkamäärää.

Kokonaisuudessaan perussuomalaisten ennustetun paikkamäärän todennäköisyysjakauma on siirtynyt oikealle – puolueen ennustetaan saavan isommalla todennäköisyydellä enemmän paikkoja eduskuntaan, kuin vielä talvella.

Samankaltainen, mutta päinvastainen kehityskulku on havaittavissa kokoomuksen kohdalla.

Vielä Databyron julkaisemassa tammikuun ennusteessa kokoomus oli vain muutaman ennustetun paikan päässä suurimmaksi puolueeksi arvioiduista sosialidemokraateista. Tuolloin myös kyseisten puolueiden keskiarvokannatus oli tasaisempi: kokoomus oli vain reilun prosenttiyksikön iskuetäisyydellä suurimman puolueen paikasta.

Kokoomuksen ennustettujen paikkojen todennäköisyysjakauma tammikuussa
Kokoomuksen ennustettujen paikkojen todennäköisyysjakauma tammikuussa
Kokoomuksen ennustettujen paikkojen todennäköisyysjakauma maaliskuussa
Kokoomuksen ennustettujen paikkojen todennäköisyysjakauma maaliskuussa

Sittemmin, kuten todettua, kokoomuksen kannatus on kevään aikana näyttänyt miinusmerkkistä kehitystä mielipidemittauksesta toiseen. Lasku näkyy selvästi myös ennustetun paikkamäärän todennäköisyysjakauman siirtymisessä vasemmalle. Kokoomuksen 95 % luottamusväli onkin hypännyt tammikuun arvioidusta 38–48 paikasta tammikuun 30–44 paikkaan. Kuten huomattavissa, myös kokoomuksen luottamusväli on siis laajentunut kannatuksen muutoksen myötä.


Databyron julkaiseman ennusteen metodologia ja toiminta on selostettu täällä. Voit tarkastella koko ennustetta puoluekohtaisine todennäköisyysjakaumineen ja mahdollisine hallituskoalitioineen Eduskuntavaalit 2019 -sivullamme.