Vahvan esiintymisen myötä Yleisradion tilaamassa ja Taloustutkimuksen toteuttamassa mielipidemittauksessa perussuomalaiset nostivat ennustettua mediaanipaikkamääräänsä, mikäli vaalit käytäisiin huomenna. Mediaanin muutos viidestätoista kahdeksaantoista paikkaan mahtuu silti selkeästi laskennallisen ennusteen virhemarginaalin sisään, joten muutos ei ole tilastollisesti merkitsevä.

Samoin kokoomuksen ennustettu paikkamäärä nousi kahdella, mikä ei liioin ole tilastollisesti merkitsevä kehitys.

Myös Yleisradio itse visualisoi ennustettuja eduskunnan paikkamääriä pidemmän ajan mittaustensa pohjalta. Ennuste on hyvin samansuuntainen Databyron ennusteen kanssa. Ainoa tilastollisesti merkitsevä eroavaisuus on keskustan huomattavasti suurempi ennustettu paikkamäärä Yleisradion ennusteessa.

Mielipidemittaajakohtainen kannatusvirhe puolueittain
Mittaajien viimeisen eduskuntavaaleja edeltäneen mittauksen eroavaisuus vaalituloksesta

Taloustutkimus on myös kolmissa edellisissä vaaleissa yliarvioinut keskustapuolueen kannatusta muita mittaajia enemmän. Samoin kuluvanakin vaalikautena on keskustalle mitattu reilun prosenttiyksikön verran korkeampi kannatus säännöllisesti Taloustutkimuksen mittauksissa.

Näin ollen pelkästään Taloustutkimuksen mittausten pohjalta paikkaennuste tehtäessä saa keskusta enemmän ennustettuja paikkoja kuin kaikkien mittaajien mittausten pohjalta tehdessä.

Tutustu tammikuun eduskuntavaaliennusteeseen Eduskuntavaalit 2019 -sivullamme.