Mielipidemittaukset ovat Suomessa perinteisesti olleet verrattaen tarkkoja. Esimerkiksi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa jokainen kolmesta säännöllisesti kannatuskyselyitä toteuttavasta tahosta oli viimeisessä mittauksessaan keskimäärin alle puolentoista prosenttiyksikön päässä vaalituloksesta isojen ja keskisuurien puolueiden osalta.

Kuitenkaan mikään yksittäinen gallupien tekijä ei todennäköisesti saa arvioitua kannatusta täysin oikein, vaikka lähellä ovatkin. Usemman mielipidemittauksen keskiarvo antaa yksittäistä mittausta kattavamman kuvan tilanteesta.

Alla on kuvattu paitsi kotimaassa säännöllisesti puolueiden kannatuksia mittaavien tahojen otannalla painotettu mielipidemittauskeskiarvo, myös yksittäiset mittaukset sellaisena kuin ne on julkaistu, sekä niistä koostettu hallituspuolueiden ja oppositiopuolueiden voimasuhteita kuvaava graafi. Kyseessä on siten keskiarvo, jonka kautta voi arvioida puolueiden kannatustasoa. Koska mittaajat ovat kotimaassa harvassa ja mitattavat puolueet niin moninaisia, ei alla yritetäkään oikaista mahdollisia mittaajan sisäisiä epätarkkuuksia. Listauksessa virhemarginaalit ja kannatukset ovat listattuna mittaajan esittämässä muodossa.

Vaalikauden 2015-19 puoluegallupit löydät arkistosta.

Kolmen viimeisimmän mittauksen otannalla painotettu keskiarvo


Kaikki mittaukset

ToteuttajaKeruuaikaSDPPSKokKeskVihrVasSFPKDLiikSinMuutOtantaIlmoitettu virhemarg.
Tietoykkönen[16] 17.9.2019 8.10.2019 17.2% 20.4% 17.2% 12.5% 13.2% 7.7% 4.2% 3.2% 1.6% 2.8% 1420 2.2%
Taloustutkimus[15] 9.9.2019 1.10.2019 15.6% 20.9% 17.1% 12.8% 14.5% 7.9% 3.9% 3.7% 1.6% 2.0% 1728 2.0%
Kantar TNS[14] 26.8.2019 22.9.2019 17.3% 19.8% 17.3% 11.9% 14.2% 8.2% 4.4% 3.4% 1.5% 2.0% 1655 2.1%
Taloustutkimus[13] 12.8.2019 3.9.2019 16.9% 20.6% 17.4% 11.6% 14.6% 8.1% 3.8% 3.4% 1.4% 2.2% 1683 2.0%
Kantar TNS[12] 29.7.2019 23.8.2019 17.2% 20.0% 17.4% 12.1% 13.7% 8.3% 4.4% 3.8% 1.0% 2.1% 1632 2.1%
Taloustutkimus[11] 8.7.2019 6.8.2019 16.3% 19.6% 16.8% 12.6% 15.1% 8.7% 4.3% 3.5% 1.2% 1.9% 1749 2.0%
Kantar TNS[10] 1.7.2019 26.7.2019 16.5% 20.7% 16.7% 12.2% 14.0% 8.1% 4.5% 3.9% 1.1% 2.3% 1619 2.1%
Taloustutkimus[9] 5.6.2019 2.7.2019 16.1% 19.7% 16.8% 11.7% 14.3% 8.8% 4.6% 3.8% 1.7% 2.5% 1911 1.9%
Kantar TNS[8] 3.6.2019 28.6.2019 17.5% 19.2% 17.3% 13.1% 13.1% 8.0% 4.4% 3.7% 1.4% 2.3% 1698 2.1%
Tietoykkönen[7] 4.6.2019 14.6.2019 16.2% 20.1% 17.2% 13.0% 13.6% 8.2% 4.8% 3.0% 3.9% 1283 2.2%
Taloustutkimus[6] 13.5.2019 4.6.2019 17.4% 19.5% 16.7% 12.4% 13.9% 7.8% 4.5% 3.6% 1.7% 2.5% 1863 2.0%
Kantar TNS[5] 6.5.2019 2.6.2019 17.5% 18.2% 17.5% 13.2% 12.2% 8.5% 4.5% 3.9% 2.1% 2.4% 1828 2.1%
Tietoykkönen[4] 3.5.2019 14.5.2019 16.4% 19.2% 17.9% 13.4% 12.1% 9.4% 4.7% 3.5% 3.4% 1282 2.2%
Taloustutkimus[3] 15.4.2019 7.5.2019 17.8% 18.8% 16.9% 13.3% 13.3% 8.0% 4.0% 3.7% 1.7% 2.5% 1537 2.3%
Kantar TNS[2] 16.4.2019 3.5.2019 16.9% 18.7% 17.1% 12.7% 12.8% 8.3% 4.4% 4.1% 2.5% 0.5% 2.0% 1505 2.8%
Vaalitulos[1]14.04.2019 17.7% 17.5% 17.0% 13.8% 11.5% 8.2% 4.5% 3.9% 2.3% 1.0% 2.1%