Vaalien aikaan eduskunnan koostumus muuttuu. Suomessa keskimäärin 40 % prosenttia eduskunnasta eli 80 edellisissä vaaleissa valittua kansanedustajaa eivät ole uudessa kokoonpanossa mukana vaalien jälkeen. Osaksi se johtuu siitä, ettei ole tällä kertaa vaaleissa ehdolla syystä tai toisesta. Osa istuvista kansanedustajista kuitenkin putoaa eduskunnasta siitä huolimatta, että oli vaaleissa ehdolla.

Syyt rannalle jäämiseen voidaan kotimaisissa vaaleissa jakaa karkeasti kahteen kategoriaan. Joko puolue menestyi vaalipiirissä heikommin kuin edellisellä kerralla menettäen paikan, jolloin joku istuvista kansanedustajista jää ulkopuolelle, vaikkei uusia tulokkaita puolueen listalta sisään pääsisi. Tähän viitataan alla otsakkeella "puolueen pärjääminen". Toinen vaihtoehto on, että istuva kansanedustaja putoaa eduskunnasta uuden tulokkaan mennessä henkilökohtaisissa äänissä tämän ohi, vaikka puolueen saavuttamat paikat eivät välttämättä laskisikaan. Tätä kutsutaan alla otsakkeella "henkilökohtaiset äänet".

Alla on taulukoitu syyt eduskunnan koostumuksen uusiutumiseen vuoden 1975 vaaleista alkaen, jonka jälkeen eduskuntavaalit on säännönmukaisesti järjestetty neljän vuoden välein. Osa datasta on Gianluca Passarellin (2020, s. 171) teoksesta Preferential Voting Systems, osa etenkin viimeisistä vaaleista on itse taulukoitua tuoretta dataa.

Putoamisen syy
Eduskuntavaalit Kansanedustajaa Ei ehdolla Uudelleenvalittu Puolueen
pärjääminen
Henkilökohtaiset
äänet
Keskiarvo 200 20.1% 60.0% 3.1% 16.8%
2023 200 18.0% 67.5% 4.5% 10.0%
2019 200 22.5% 55.5% 7.5% 14.5%
2015 200 20.5% 61.5% 4.0% 14.0%
2011 200 26.5% 54.5% 2.0% 17.0%
2007 200 22.5% 59.5% 2.0% 16.0%
2003 200 17.0% 66.5% 1.0% 15.5%
1999 200 20.5% 62.0% 1.5% 16.0%
1995 200 21.0% 56.5% 2.5% 20.0%
1991 200 16.0% 61.0% 3.5% 19.5%
1987 200 26.0% 57.0% 2.0% 15.0%
1983 200 18.0% 56.5% 1.5% 24.0%
1979 200 16.0% 61.5% 4.5% 18.0%
1975 200 17.0% 60.0% 5.0% 18.0%


Putoamisen syy
Eduskuntavaalit Kansanedustajaa Ei ehdolla Uudelleenvalittu Puolueen
pärjääminen
Henkilökohtaiset
äänet
Keskiarvo 200 40.1 120.1 6.3 33.5
2023 200 36 135 9 20
2019 200 45 111 15 29
2015 200 41 123 8 28
2011 200 53 109 4 34
2007 200 45 119 4 32
2003 200 34 133 2 31
1999 200 41 124 3 32
1995 200 42 113 5 40
1991 200 32 122 7 39
1987 200 52 114 4 30
1983 200 36 113 3 48
1979 200 32 123 9 36
1975 200 34 120 10 36